Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de bouw

⏱ Leestijd: 9 minuten

Als je werkzaam bent in de bouw, dan kan dat in uiteenlopende beroepen zijn. Zo kun je in de bouw onder andere werken als architect of tekenaar zodat de bouwwerken ontworpen worden maar bijvoorbeeld ook als planner of uitvoerder zodat de bouw ook daadwerkelijk tot stand komt. Daarnaast zijn er veel mensen werkzaam op de bouwplaats om een kantoor, school of woningen te bouwen. Daar is veel vraag naar dus gebouwd zal er altijd wel worden.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de bouw is nuttig

Voor mensen die op de bouw werkzaam zijn is het zinvol een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is niet enkel verstandig om te doen als je als zelfstandige werkzaamheden op de bouw verricht maar tevens als je er als bedrijf personeel hebt staan. Zo vind je op de bouw de bouwvakkers die een pand maken maar ook elektriciens, schilders, stukadoors, metselaars, installateurs en zo zijn er nog veel meer beroepen te noemen.

Groter risico op schade

Omdat er op de bouw veel mensen aanwezig zijn is de kans dat er eens een keertje iets gebeurt dat niet helemaal de bedoeling is, natuurlijk aanzienlijk. Wordt er dan schade aan een ander persoon of aan de bezittingen van een ander toegebracht, dan ben jij daar als werkende of als bedrijf die de schade veroorzaakt heeft, verantwoordelijk voor. Je kunt er dan voor kiezen de geleden schade aan de gedupeerde te vergoeden maar het is verstandiger er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten.

Het hebben van een AVB scheelt je veel gedoe

Het afsluiten van zo’n verzekering, ook wel bekend onder de naam AVB, is niet verplicht om te doen maar wel raadzaam. Met deze verzekering op zak wordt schade toegebracht aan de anderen of aan goederen verzekerd en vergoed als jij daar als bedrijf schuldig aan bent. Dit scheelt je als bedrijf niet alleen flink in de kosten maar ook een hoop gedoe. Indien er ergens schade is berokkend, kun jij deze met de juiste verzekering claimen bij je verzekeraar. Deze pakt dan de kwestie voor je op zodat jij er zelf niets aan hoeft te doen en probeert deze goed en zo snel mogelijk op te lossen. Je betaalt weliswaar een (doorgaans maandelijkse) premie voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar deze weegt niet op tegen het gemak dat je hebt van de verzekering indien je er gebruik van moet maken.

Veel verschillende beroepen op de bouw

Er zijn veel beroepen die worden uitgeoefend op de bouw maar we hebben er een paar uitgehaald om speciaal te belichten, mede als het om verzekeringen gaat. We noemen hierbij beroepen in de metaalsector of werken op de bouw als installateur of dakdekker. Dit zijn een paar voorbeelden maar er zijn natuurlijk ook veel andere beroepen en daarbij horende werkzaamheden te vinden. Als je op de bouw werkt dan betekent dit voor de meeste mensen dat ze dagelijks op een locatie te vinden zijn die van iemand anders is. Omdat er met veel mensen tegelijk en samen wordt gewerkt is de kans op schade zeker aanwezig, ook al is deze natuurlijk niet zo bedoeld.

Voordelen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

Als je een AVB bouw wilt afsluiten als bedrijf of als ZZP’er dan is het belangrijk dat je eerst goed bekijkt of deze verzekering nut voor je heeft. Dit is vrijwel altijd het geval want als je veel op locatie werkt (met anderen) dan loop je zeker een risico dat er een keertje wat gebeurt door jouw schuld waarbij schade ontstaat. Ontstaat de schade door jouw toedoen of door iemand anders van je bedrijf? Dan ben je daar als bedrijf verantwoordelijk voor als dit tijdens het werk gebeurt. Zonder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf draai je dan als onderneming volledig financieel op voor de geleden schade en dat kan met wat pech aardig in de papieren lopen. Om dit en een hoop rompslomp te voorkomen, is het slim een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zo kun jij de schade melden en verzorgt de verzekeraar de afhandeling en vergoeding daarvan.

Veel en vaak bij andere mensen over de vloer

Run je een klusbedrijf? Dan werk je wellicht als ZZP’er maar het komt ook voor dat je een groter bedrijf hebt waar meerdere mensen in dienst zijn. Klussen kunnen gedaan worden in je eigen bedrijf maar het zal ook vaak voorkomen dat je naar een andere locatie toe gaat. Voor een klusbedrijf geldt dat je bij mensen over de vloer komt om allerlei klussen te doen. Dit kunnen heel uiteenlopende klussen zijn en ook op tal van locaties. Ben je bijvoorbeeld gespecialiseerd in timmerwerken? Grote kans dat je dan bij iemand anders een aanbouw of een keuken maakt en dat zijn nog maar een paar voorbeelden natuurlijk.

Premie voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan uiteenlopen

Omdat je als klusbedrijf veel bij andere mensen werkt en aanwezig bent, is de kans groot dat er daar een keer een ongeluk gebeurt. Niet expres maar gewoon omdat een ongeluk nu eenmaal in een klein hoekje zit. Zeker als je met meer mensen werkt is de kans op schade nu eenmaal groter. Voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaal je (meestal maandelijks) een van tevoren vastgestelde premie. Deze kan variëren, afhankelijk van wat voor AVB bouw je afsluit. De hoogte van de premie wordt bepaald door diverse factoren.

Grootte van het bedrijf en het aantal werknemers

Zo is om te beginnen de grootte van je bedrijf alsmede het aantal mensen dat er werkt van invloed. Hoe meer mensen er werken, hoe groter het risico op schade aan anderen of aan goederen. Daarom betaal je een hogere verzekeringspremie als er meer mensen in je bedrijf werken en een lagere als je bijvoorbeeld als ZZP’er (alleen en dus zonder personeel) werkt. De grootte van het bedrijf heeft er natuurlijk ook alles mee te maken. Hoe groter, des te meer mensen je in dienst hebt en zo betaal je dus een hogere premie.

Jaaromzet of winst en de gewenste dekkingsgraad

Ook de omzet van je bedrijf is van belang om de hoogte van de premie te bepalen. Als je een flinke omzet per jaar draait, dan is het belangrijk dat je goed verzekerd bent. Daarnaast is het zaak dat je je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor een klusbedrijf zo afsluit, dat er voldoende dekking wordt gegeven. Hoe meer je verzekert, hoe hoger de premie dan wordt. Dan betaal je dus meer maar wordt er tevens meer uitgekeerd in het geval van schade. Kijk altijd op voorhand goed wat zinvol en noodzakelijk is om te verzekeren. Een te lage verzekering kan ervoor zorgen dat er bij bepaalde schadegevallen niet voldoende uitgekeerd wordt zodat je als bedrijf dit zelf nog dient bij te leggen. Dat is natuurlijk niet handig. Te veel verzekeren is echter ook niet nodig want dan betaal je een onnodig hoge premie waarvoor je niets terugziet. Eenvoudigweg omdat je je verzekert voor iets dat nooit zal voorvallen of waarvoor je nooit een claim zult indienen.

Hoe risicovol is het werk dat je doet?

Een andere belangrijke factor die van invloed is op de hoogte van de verzekeringspremie is de mate waarin je als bedrijf risico loopt om schade toe te brengen aan een ander. Niet elk werk is even risicovol maar op de bouw wordt immers druk gewerkt met allerlei soorten materialen en zijn doorgaans veel mensen tegelijk aanwezig. Voor bepaalde beroepen in diverse branches geldt een hogere kans op schade dus daarvoor betaal je een hogere verzekeringspremie. Voor werkzaamheden die door een klusbedrijf gedaan worden, geldt dit ook.

Houd rekening met het beschikbare budget

Ieder bedrijf heeft te maken met een budget waarmee wordt gewerkt. Dit geldt ook voor verzekeringen die worden afgesloten. Omdat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is, zou je als ondernemer kunnen denken deze niet af te sluiten omdat je dan geld bespaart. Het is echter slim dit wel te doen omdat het je veel voordeel kan opleveren en dat weegt zwaarder dan de te betalen premie. Kijk altijd goed hoeveel je als bedrijf kunt en wilt besteden aan een AVB. Er zijn tal van verzekeringen op dit gebied mogelijk met verschillende premies zodat er voor elke beurs wel een geschikte AVB te vinden is. Kijk en vergelijk de voorwaarden en premies zodat jij een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vindt die ook nog eens binnen het budget past.

Hoe kun je korting krijgen?

Wil je wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten maar er niet de hoofdprijs voor betalen? Kijk dan of er manieren zijn waarop je korting op je verzekering kunt krijgen. Als je ervoor kiest een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij een aanbieder waar je ook de andere verzekeringen voor je bedrijf hebt lopen, is het vaak mogelijk een totaalpakket te nemen. Dit soort pakketten bevatten dan alle verzekeringen die jij wilt afsluiten en daar kan dan korting op gegeven worden. Een verzekeraar ziet je immers graag alle verzekeringen op één plek afsluiten en wil je dan graag als klant hebben en houden omdat je dan alle premies aan hen afdraagt. Voor jezelf is het afsluiten van alle verzekeringen bij één aanbieder wel praktisch want dan weet je meteen waar je moet zijn als je een geval van schade wilt melden.

Korting voor leden van brancheverenigingen of als je in één keer betaalt?

Indien je bedrijf is aangesloten bij een branchevereniging of een organisatie die de belangen van klusbedrijven of werknemers in de bouwsector behartigt, is er ook kans dat je korting krijgt op je aansprakelijkheidsverzekering. Informeer hier altijd naar want korting krijgen is natuurlijk altijd mooi meegenomen. De meeste verzekeraars werken met een maandelijks te betalen premie. Is het mogelijk de premie in één keer (per jaar) in plaats van in termijnen te betalen? Dan wil een verzekeringsmaatschappij je daarvoor ook nog wel eens de nodige korting geven.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP metaal

Als je als ZZP’er in de metaal werkt, zijn er binnen deze sector diverse beroepen mogelijk. Zo kun je werkzaam zijn in de kleinmetaal, grootmetaal of in de voertuigen- en fietsenbranche. Als je in de metaal werkt op de bouw, kun je denken aan beroepen zoals lasser, spuiter, frezer, machinewerker en zo is er nog wel meer te noemen. Bij de uitoefening van het (veelal) zware werk gebruik je vaak allerlei apparatuur en loop je gewoon een groter risico dat er een keer wat voorvalt waarbij schade ontstaat. Stel, je staat iets te lassen en er schiet net een vonkje van het apparaat af. Natuurlijk dooft dit niet direct en springt het over op de vloerbedekking of raak je een zojuist geverfde muur. Gevolg: schade waar niemand op zit te wachten.

Voorkom veel gedoe als je verzekerd bent

Als je dan niet verzekerd bent hiervoor betaal je als bedrijf de kosten voor herstel omdat de schade is veroorzaakt onder werktijd en tijdens het uitvoeren van een klus. Heb je wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ZZP metaal? Dan kun je de schade bij de verzekeraar indienen en handelt deze de kwestie voor je af. Dit scheelt je als zelfstandige een aanzienlijke som geld en vooral veel gedoe. Zo kun jij weer verdergaan met je gewone werkzaamheden, geld verdienen en hoef je je geen zorgen te maken over (mogelijk) hoge kosten.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering installateur

Als je als installateur werkt dan doe je allerlei verschillende klussen. Hierbij kun je onder andere denken aan het installeren, onderhouden en repareren van allerlei technische apparatuur zoals verwarmingsketels, sanitaire installaties, elektriciteit, gas- en waterleidingen en meer. Er is dus geen enkele twijfel mogelijk dat je een dergelijk beroep in de bouw kunt uitoefenen. Als er een nieuwe woning, bedrijfspand, school of een ander pand wordt gebouwd, dan is er op een bepaald moment veel werk voor diverse installateurs. Omdat je als installateur vaak met meer mensen tegelijk op een bouwplaats werkt bestaat de kans dat er wel eens wat schade kan optreden tijdens werkzaamheden.

Installatiewerk brengt de nodige risico’s met zich mee

Daarnaast werk je veel met allerlei gereedschap en andere apparatuur en is het beroep van installateur niet geheel zonder risico. Juist omdat er in deze branche een grotere kans op schade aan andere personen en goederen is, is het verstandig als bedrijf een AVB af te sluiten. Zo kom je in het geval van schade waar een van je installateurs (of jijzelf als je ZZP’er bent) voor verantwoordelijk is en die is toegebracht tijdens het werk niet voor onverwachte en hoge kosten te staan maar worden deze (minus het eigen risico) voor je vergoed. Altijd prettig natuurlijk als je per ongeluk een gaatje in de waterleiding boort waardoor een vertrek blank komt te staan en er veel schade is.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dakdekker

Als je als dakdekker werkt dan leg je daken op huizen, repareer je deze als ze stuk zijn en zorg je voor een goede isolatie. Een goed dak kan uit verschillende materialen gemaakt worden en soms wordt een dak stukje voor stukje gemaakt terwijl het bij andere klussen volledig uit de fabriek komt en in één keer op de rest van het huis of gebouw geplaatst kan worden. Een dakdekker werkt op hoogte dus het werk brengt wel risico’s met zich mee. Stel je zit op het dak en bent pannen aan het leggen. Dan zit je wel goed vast zodat je zelf niet zomaar naar beneden valt maar je zult net zien dat je een dakpan uit je handen laat vallen. En die komt uiteraard terecht op het juist aangelegde terras waar nieuw tuinmeubilair op staat. In dat geval kan de schade aan de spullen van iemand anders aardig oplopen. Om hiervoor dan niet zelf alles te hoeven vergoeden is het afsluiten van een bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering voor een dakdekker zeker zinvol. Zo betaal je niet zelf alle kosten waarvoor jij als bedrijf aansprakelijk bent omdat de schade is veroorzaakt tijdens het werk maar worden deze door je verzekering gedekt.

Veelgestelde vragen over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de bouw

Is het zinvol om voor beroepen in de bouw een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

Ja, dit is zeker slim om te doen. Voor het grootste deel van de beroepen in deze branche geldt dat er aardig wat risico’s aan verbonden zijn. De kans dat je tijdens de uitvoering van je werk in de bouw schade aan iemand anders toebrengt of aan de eigendommen van een ander is vrij aanzienlijk. Daarnaast wordt er vaak met meer mensen tegelijk op dezelfde plek gewerkt, zijn er veel mensen aanwezig op de bouwplaats en ben je altijd op de grond van een ander aan de slag. Dit zijn allemaal redenen waarom het verstandig is voor je bedrijf, ongeacht of je nu alleen of met meer mensen werkt, een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in de bouw verplicht?

Nee, deze is niet verplicht maar absoluut wenselijk om te hebben. Voor jou als bedrijf dat de klussen uitvoert op de bouw betekent het een hele zorg minder als je verzekerd bent. Zo draai je bij door jou veroorzaakte schade aan goederen of mensen tijdens je werk niet op voor alle financiën om deze te herstellen en heb je er ook geen gedoe mee. Daarnaast vragen veel klanten om bedrijven die verzekerd zijn zodat zij zeker weten dat problemen, mochten deze zich voordoen, naar ieders tevredenheid en zo snel mogelijk worden opgelost.

Recente artikelen

Onze laatste artikelen

We schrijven continu nieuwe artikelen over ondernemen en verzekeren. Deze artikelen zijn als laatste toegevoegd aan onze kennisbank.

Beste informatie

We delen uitsluitend de beste
informatie over ondernemen.

47.000 bezoekers

Jaarlijks bezoeken meer dan 47.000
unieke bezoekers Onderneemgerust.nl.

Kwalitatieve artikelen

Onze kennisbank beschikt over
uitgebreide, kwalitatieve artikelen.