Waarom sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af?

⏱ Leestijd: 4 minuten

Als ondernemer krijg je met van alles en iedereen te maken. Zo heb je bepaalde werkzaamheden die je uitvoert voor anderen en heb je contact met klanten en leveranciers. Zeker als je voor je werk veel bij andere bedrijven of personen over de vloer komt loop je kans dat er wel eens wat misgaat en dat er schade ontstaat. Hiervoor ben jij dan als bedrijf verantwoordelijk dus dien jij deze schade te vergoeden. Dit kun je natuurlijk zelf doen maar het is tevens mogelijk er een speciale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor af te sluiten.

Waarom sluit je als bedrijf een AVB af?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel bekend onder de afkorting AVB, kan voor ieder bedrijf worden afgesloten. Het maakt daarbij niet uit of het een eenmanszaak is of een groot bedrijf of alles wat er tussen in zit. Het is voor elk bedrijf mogelijk een dergelijke verzekering af te sluiten. Het is echter niet verplicht dit te doen dus er zullen ook altijd bedrijven zijn die geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Denk je nu, waarom wordt dit type verzekering dan toch veelvuldig afgesloten als het niet moet? Daar zijn verschillende redenen voor te geven.

Verzekerd tegen schade aan goederen

Om te beginnen even op een rijtje waarvoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan worden ingezet. Deze is te gebruiken indien je als bedrijf of als werknemer van een bepaalde onderneming schade hebt toegebracht aan de goederen van iemand anders tijdens een klus of bepaald werk. Dit is dus materiële schade. Daarnaast kan deze verzekering uitkeren in het geval van letselschade. Dit wil zeggen dat je iemand anders fysiek gekwetst hebt en deze daar leed van ondervindt. Deze soorten schade worden uiteraard nooit met opzet veroorzaakt bij iemand anders.

Verzekerd tegen schade aan mensen

Ben je bijvoorbeeld ergens lekker aan het werk als tuinman? Zul je natuurlijk net zien dat je een oud en kostbaar beeld raakt dat bij de heg die jij aan het knippen bent in de buurt staat. Of je bent druk met het maaien van het gazon en dan springt er ineens een steentje tegen de persoon aan waarvoor jij aan het werk bent. Gevolg: letselschade voor deze persoon. Voor dit soort schade kan dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden ingezet om de kosten die de gedupeerde gemaakt heeft te vergoeden. Dit scheelt je als verantwoordelijke natuurlijk aanzienlijk veel in het geld. De dekking vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er dan voor dat er betaald wordt voor de geleden schade.

Geleden schade wordt vergoed vanuit de verzekering

Ondanks het feit dat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is om te hebben, kiezen veel ondernemers er tegenwoordig toch voor om deze af te sluiten. Dit doen ze om de volgende redenen. Als je verzekerd bent, dan draai je financieel gezien zelf niet op voor door anderen geleden schade waarvoor jij verantwoordelijk bent. De schade wordt dan, mits deze niet boven het bedrag waarvoor je verzekerd bent uit komt, vergoed door de verzekeraar. Houd er daarbij wel rekening mee dat je een eigen risico hebt bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dat je zelf betaalt. Bij dit soort verzekeringen ligt het eigen risico vaak zo rond de €250. Kijk altijd even goed in de voorwaarden of dit eenmalig is per kalenderjaar of dat je het voor elk nieuw schadegeval zelf dient te betalen.

Zelf nergens meer omkijken naar

Naast de financiële vergoeding die de verzekeraar uitkeert in het geval van schade bij een ander, zorgt de verzekering ervoor dat de kwestie netjes wordt afgehandeld. Jij hebt hier als degene die de schade veroorzaakt heeft verder geen omkijken meer naar omdat de verzekeraar alles voor je in goede banen leidt. Zo kun jij je bezighouden met je normale werkzaamheden en wordt de kwestie voor je opgelost. Zo kan je klant, leverancier of iemand anders waarvoor je werkt tevreden zijn. Kortom: een verzekering bespaart je veel ellende, financiële en administratieve rompslomp.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is vaak gewenst

Tenslotte komt het tegenwoordig ook veel voor dat personen of bedrijven vragen naar personeel of ondernemingen die een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit is namelijk voor hen een geruststelling, dat mochten zich problemen voordoen, deze netjes en goed worden opgelost. Zo kan er geen ruzie ontstaan tussen bedrijf en klant en heeft een gedupeerde niet zwaar te lijden onder mogelijk ontstane schade. Heb je geen AVB en willen je klanten dat liever wel? Dan bestaat de kans dat ze naar een ander gaan. Om geen klanten te verliezen sluit je dan beter een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Voor gemiddeld een paar tientjes per maand heb je al een dergelijke verzekering dus die kosten maak je graag als je daardoor je klanten behoudt of nieuwe kunt aantrekken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bij voor bepaalde beroepen wél verplicht

Er zijn bepaalde beroepen en branches waarin een aansprakelijkheidsverzekering wel verplicht is. Er is dan echter geen sprake van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In het tweede geval wordt er door de verzekering zogenaamde vermogensschade vergoed. Hiervan is sprake als je iemand dupeert door advies dat je geeft vanuit je werk. Als je dit niet goed doet en de gedupeerde lijdt hierdoor financiële schade, dan kan deze vanuit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden vergoed. Bij beroepen waarbij het risico op dit soort schade groter is, is een dergelijke verzekering dan ook verplicht om te hebben.

Veelgestelde vragen over de dekking bij een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Is het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht voor ieder bedrijf?

Nee, dit is niet verplicht. Je mag er als bedrijf voor kiezen een dergelijke verzekering af te sluiten maar dit moet niet. Het wordt echter wel aangeraden omdat het je een hoop rompslomp bespaart indien je aan goederen of aan iemand anders schade toebrengt, zonder opzet uiteraard. De verzekering betaalt dan uit en lost de kwestie voor je op zonder dat jij daar je waardevolle tijd aan hoeft te besteden. Zo kun jij gewoon doorgaan met het runnen van je eigen bedrijf.

Hoe hoog is de dekking bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bedrijven?

Dit verschilt per verzekering of pakket. Als je een bedrijf runt dat vaak in risicovolle situaties werkzaam is of een beroep uitoefent dat gevaren met zich mee kan brengen voor anderen, dan dien je je hoger te verzekeren. Zo wordt het te verzekeren bedrag hoger maar neemt ook de dekking toe. Voor een dergelijke (meer uitgebreide) verzekering betaal je dan als bedrijf een hogere premie maar daar zie je dan, indien er wordt uitgekeerd bij schade, ook meer voor terug.

Recente artikelen

Onze laatste artikelen

We schrijven continu nieuwe artikelen over ondernemen en verzekeren. Deze artikelen zijn als laatste toegevoegd aan onze kennisbank.

Beste informatie

We delen uitsluitend de beste
informatie over ondernemen.

47.000 bezoekers

Jaarlijks bezoeken meer dan 47.000
unieke bezoekers Onderneemgerust.nl.

Kwalitatieve artikelen

Onze kennisbank beschikt over
uitgebreide, kwalitatieve artikelen.